Door aanwezig te zijn op het festivalterrein, geef je aan je te houden aan ondergestelde huisregels:

- Eigen consumptie is ten strengste verboden
Glazen verpakkingen, eigen eten en drinken is niet toegestaan.
De organisatie heeft het recht, u te verzoeken uw eigen eten en drinken te deponeren in de afvalbakken.

- Geen alcohol onder de 18 jaar
Er wordt geen alcohol geschonken aan personen beneden de 18 jaar.

- Kinderactviteiten
De kinderactiviteiten worden begeleid, maar de organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor de kinderen. Die is voor de ouders en/of begeleiders.

- Eigendommen
De organisatie kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het eventuele verlies van eigendommen.

- Drugs
Gebruik of handel in hard- en softdrugs is streng verboden. Bij constatering zullen we je verzoeken het park direct te verlaten.

- Verkoop van goederen en/of diensten
Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Organisatiebureau Muze goederen en/of diensten in welke hoedanigheid dan ook te verkopen op of rond het festivalterrein.
Aangetroffen goederen zullen in beslag worden genomen.

- Wapens, vuurwerk en gevaarlijke voorwerpen
Wapens genoemd in de wet wapens en munitie evenals vuurwerk, brandgevaarlijke en explosieve stoffen zijn niet toegestaan. Evt. gevaarlijke voorwerpen zijn ter beoordeling van de beveiliging.

- Goed humeur
Bij abnormaal of agressief gedrag verzoeken we je om het festivalterrein te verlaten. Neem je goede humeur mee.

- Programma
De organisatie heeft het recht om het programma te wijzigen.

- Graffiti
Graffiti wordt niet getolereerd buiten de legale muur om.

En vooral... RESPECTEER elkaar !!!